SCHAAKCLUB OEFENING & ONTSPANNING
 

HISTORIE

Hoelang Oefening & Ontspanning bestaat is niet precies bekend. Wel weten we dat in januari 1849 de schaakvereniging Oefening & Uitspanning is opgericht in Kampen


In het februarinummer van het Schaakblad SISSA in 1849, onder het kopje “Gemengde Berigten”:

 

 


Een jaar later staat in het blad Sissa:


 


Ook in 1851 wordt het jubileum van Oefening en Uitspanning genoemd in het blad Sissa.


In die periode is er een wekelijkse schaakrubriek in het Algemeen Handelsblad.
In deze schaakrubriek worden aan de lezers allerlei schaakproblemen voorgeschoteld.
Dat de net opgerichte schaakvereniging Oefening en uitspanning direct goed bezig is blijkt uit onderstaand artikel van net na de oprichting.In de jaargangen 1866, 1867 en 1868 van SISSA verschijnt steeds een lijst met schaakverenigingen in Nederland. Hierbij staat steeds vermeld:
“Oefening en Uitspanning, Kampen, donderdagavond 7 uur, Dom van KeulenUit de “Prijscouranten Walkate” (voorloper van de Kamper Almanak) uit 1882 en 1884 blijkt slechts dat in die jaren het bestuur van de Schaakvereeniging Oefening en Uitspanning bestond uit de heren W.H. Buisman (president), H.J. Buisman (vice-president), en B. Ples (secretaris).


In 1940 moesten alle verenigingen worden aangemeld.

"Hiermede berichten wij u, het bestaan van onze schaakclub Oefening en Ontspanning te Kampen. 

Deze schaakclub moet, volgens gezegde van oude leden reeds meer dan 100 jaren geleden zijn opgericht, doch wij hebben daarvan geen enkel schriftelijk bewijs.

...

Besprekingen worden op onze avonden niet gevoerd, zoodat onze club alleen een onderlinge band beteekend, om het schaakspel in Kampen op een hooger peil te brengen en wanneer zich de gelegenheid voordoet, een schaakwedstrijd tegen een andere schaakclub te spelen".In de oorlog was in Kampen ook de schaakvereniging "Steeds Sterker" opgericht. In september 1945 staat in de Kamper Courant:

"FUSIE IN DE SCHAAKWERELD. De twee kamper schaakverenigingen "Oefening en Ontspanning" en "Steeds Sterker" zijn een fusie aangegaan. Daar de naam O.&.O. reeds meer dan 100 jaar bestaat, zal de nieuwe vereniging deze naam dragen."


De schaakvereniging in de jaren 50 in de Moriaan in Kampen.